įrinkti

įrinkti
įriñkti, į̃renka, -o tr. 1. K po kiek imant, įdėti, įmesti: Įriñk bulvių [į krežį], reik jau kaišti pietams Šts. Įriñk truputį bulbių šitan keselin Š. | refl. tr. K: Įsiriñkom pintinėlėn truputį uogų Š. 2. refl. tr. įsismaginti rinkti: Įsiriñkom (uogas) šitoj vietoj, tai toliau nebenorim nė eiti Š. 3. iš įvairių šaltinių gauti, surinkti: Jis daug piningų įriñko, įėmė KI509. Vislab taip surokuota, kad tiek išleidžiama, kaip įrenkama Kel1865,50. 4. Š įausti: Gale rankšluosčio rinkiniai įrinkti J. 5. Lz gražiai aprengti, apvilkti: Añrenka [mirusį], rakštin padeda LKKXIII27(Grv). | refl.: Viso atvežė iš ten insriñkti LKKII209(Zt). 6. paruošti, padengti (stalą): Ir iñrenkam stalą gražiai, ir ateima svečiai LKKII209(Zt). 7. refl. įlįsti: Anas te kaiman insriñko ir geria Švnč. \ rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; papanurinkti; parinkti; paparinkti; padrinkti; perrinkti; pierinkti; prarinkti; pririnkti; papririnkti; razrinkti; parazsirinkti; paparazrinkti; surinkti; pasusirinkti; papasusirinkti; užrinkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įrinkti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: įriñkti, renka, įriñko Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: veiksmažodis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 11 03. Atnaujinta: 2013 12 28. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: surinkti (tekstą) elektroniniu… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • aprinkti — apriñkti, àprenka (apreñka), o tr. K; Q167, H173, SD198, B, Sut 1. DŽ, Pb kiek nurinkti: Nueik agurkus apriñkt Gs. Jau gal ir àprinktos yr mėlynės Erž. Iš ryto buvo aviečių, dabar vaikų àprinkta, àprinkta Gl. Giliukus išneš, išnarinės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrinkti — atriñkti, àtrenka, o tr.; Q162 1. DŽ, Prng, Tvr iš daugelio atskirti, paimti: Atrinkaũ aš sėklai bulbes, t. y. atskyriau J. Mažėles bulbes àtrenkam paršam Ėr. Reiks atriñkt kiaulinės bulbos Mlk. Mes savus šniūrus atrinktum̃ Rud. Sumakalavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darinkti — ×dariñkti, dàrenka, o (hibr.) tr. 1. iki pilnumo pririnkti: Dariñk pilną kašelę Mlk. 2. rasti tinkamą, išrinkti: Skietas sunku dariñkt Trgn. Kokias tu velnio kalvis – packavos arkliu[i] nedàrenki! Lp. Aždūmoj[o] anas ženytis ir pats sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkti — išriñkti, ìšrenka (išreñka), o tr. K, Š; H173, R, Sut, I, M, LL182 1. DŽ, Tvr renkant visus paimti: Išrinktì visi grybai Vdk. Dabar išriñkta, ale būta aviečių Ob. Vienoj dienoj išrinkaĩ – kitoj i vė priaugę [uogų] Dgč. Dabar išreñka dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurinkti — nuriñkti, nùrenka (nureñka), o tr. K 1. N, DŽ renkant visus nuimti: Dabar ir aviečiai nedideli – pirmieji nurinktì visi Ob. Prieš rugių pjovimą reikia tas uogas nuriñkt Rm. Jau baigia avietes nuriñkti Brž. Juoduosius serbentus nurinkaũ Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaprinkti — paapriñkti, paàprenka, o (dial.) tr. atimti, sugrobti: Paapriñko visa ką niemčiai Str. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrinkti — ×padriñkti, pàdrenka, o (hibr.) tr. 1. parankioti, parinkti: Padrinkaũ kur geresnių bulbų Dglš. 2. išrinkti tinkamą: Nueima medžian, alksnį kreivą pàdrenka, ištašo Lz. Padrinkaũ drūtą kiaušinį Aps. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panurinkti — panuriñkti, panùrenka, o (dial.) tr. 1. vieną po kito nurinkti: Darbinykai akmenis nūnai panuriñks Dv. 2. viską nuimti, nukraustyti: Panùrenka nuog stalo, nuog skotertės vitvisa Dv. 3. viską iš eilės sudoroti, nuvalyti (nuo lauko): Mes jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papanurinkti — papanuriñkti, papanùrenka, o (dial.) tr. visiems visa nurinkti: Gaspadoriai akmenius papanuriñko Dv. Vaikai papanuriñko akmenius nuog kaniušinos ir supylė krosnin Dv. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”